Video upute


Ovdje možete preuzeti pisane upute za korištenje online baze potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje.


KAKO IZRADITI POTVRDU O KOMPETENCIJAMA STEČENIM VOLONTIRANJEM?


KAKO DO POTVRDE O KOMPETENCIJAMA STEČENIM KROZ VOLONTIRANJE - Vodič za organizatore volontiranja i volontere

Izdavanje Potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem u praksi te praćenje kompetencija kombinirani je proces samoprocjene volontera i procjene koordinatora volontera. Sam način praćenja stjecanja kompetencija ovisi o dogovoru između koordinatora volontera i samih volontera te o vrsti volonterske pozicije. Može obuhvaćati različite tehnike praćenja poput redovitih sastanaka, procjene i analize rezultata volonterskih zadataka i uradaka, povratnih informacija na angažman volontera od ostalih volontera, zaposlenika i korisnika i sl.

Izrada Potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem odvija se u četiri osnovna koraka:

1. korak


Prilikom dogovaranja volonterskog angažmana kao volonter na početku volontiranja naglašavate organizatoru volontiranja da želite da vam se izda potvrda, s jasnim navođenjem svrhe za koju će se potvrda koristiti.

2. korak


U suradnji s koordinatorom volontera na osnovu izrađenog opisa volonterske pozicije definirate znanja i vještine (uključujući i „mekane“ vještine) te odgovornosti koje ćete imati mogućnost razvijati/unaprijediti tijekom volontiranja.

3. korak


Koordinator volontera upoznaje vas s načinom na koji će vam pružati podrška tijekom volontiranja te pratiti volonterski angažman u cilju osiguranja prepoznavanja stečenih znanja, vještina i sposobnosti u okviru pojedinih kompetencija.

4. korak


Po završetku volontiranja na osnovu svih prikupljenih podataka koordinator volontera zajedno s vama ispunjava potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem.

Povratak na www.hcrv.hr