Potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem – ŠTO JE TO?

Potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem dokument je koji olakšava definiranje razine stečenog znanja i vještina tijekom volonterskog angažmana. Njezina je namjera pružiti podršku volonterima u prepoznavanju njihovih kompetencija stečenih kroz volonterska iskustva (što uključuje znanja i vještine te pripadajuću samostalnost i odgovornost), radi cjelovitog predstavljanja bilo kojoj trećoj strani. Potvrda se oslanja na europski okvir ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje i zato ih dijeli na sljedeći način:

 • komunikacija na materinskom jeziku,
 • komunikacija na stranim jezicima,
 • matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji,
 • digitalna kompetencija,
 • učiti kako učiti,
 • socijalna i građanska kompetencija,
 • inicijativnost i poduzetnost,
 • kulturna svijest i izražavanje,
 • ostalo.

Kako sve upotrijebiti Potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem?

Potvrda vam može poslužiti kao alat koristan u različitim situacijama i primjenjiv za različite svrhe:

 • U cilju osobnog razvoja – pomaže vam u određivanju osobnih interesa, talenata, povezivanju sa životnim ciljevima.
 • Radi profesionalnog razvoja – olakšava vam primjenu znanja i vještina stečenih volontiranjem na tržištu rada, a pomaže i pri promjeni profesije.
 • U cilju dobivanja dodatka diplomi (suplementa diplomi) – dokument je koji opisuje znanja i vještine koje su stekle osobe s visokom stručnom spremom, čime upotpunjujete informacije sadržane u službenim svjedodžbama i diplomama, čineći ih razumljivijim, osobito poslodavcima i institucijama izvan zemlje u kojoj su izdani.
 • U cilju daljnjeg nastavka obrazovanja – može posebno biti interesantna za srednjoškolce koji tijekom srednje škole volontiraju, a planiraju daljnji nastavak obrazovanja. Iako hrvatski visokoobrazovni sustav trenutno ne vrednuje dovoljno volontiranje, strana sveučilišta mahom traže volontersko iskustvo prilikom procjene kandidata.
 • U cilju nastavka volonterskog angažmana – procjena kompetencija pomaže vam pri odabiru budućih volonterskih angažmana u kojima one mogu dobro doći do izražaja.

Volontiranje tako donosi dobro svakom pojedincu, zajednici u kojoj živi, a time i društvu u cjelini. Iako se u našem društvu volonterstvo vrlo često povezuje samo s pomaganjem i humanitarnim djelovanjem, ono radi uzajamne dobrobiti koju donosi ima puno šire značenje. Poznata izreka kaže da gladnom čovjeku ne treba samo dati ribu nego ga naučiti pecati. Volontiranje sve ljude koje dotiče uči pecati – uči nas kako da postanemo pokretači i nositelji pozitivnih promjena te graditelji snažnih, odgovornih i humanih zajednica.

Povratak na www.hcrv.hr